Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 16056

Ανάκληση παρτίδας του φαρμακευτικού προϊόντος KARVOFIL 300mg.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ