Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 16669

Ανάκληση της παρτίδας 41016Α-2 του φαρμακευτικού σκευάσματος Cosmofer 50 mg/ml διάλυμα για ένεση ή έγχυση
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ