Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 28605

 Ανάκληση του φαρμακευτικού προϊόντος BLEU PATENTE V 2.5%
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ