Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 70862

 Ανάκληση παρτίδας 1101406 του φαρμακευτικού προϊόντος Netromycin 150mg
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ