Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 105953

Ανάκληση  παρτίδων του φαρμακευτικού  προϊόντος Μetronidazole/Baxter 500 mg/100 mL
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ