Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 61544

 Ανάκληση παρτίδας 1004Α του φαρμακευτικού σκευάσματος ADAGEN
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ