Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 58765

 Άρση της απαγόρευσης διάθεσης της παρτίδας 0829109 του παραγώγου αίματος HUMAN ALBUMIN/KEDRION
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ