Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 58498

 Ανάκληση παρτίδων W1C15T1, W1D04T1 και W1D28T1 του φαρμακευτικού σκευάσματος EXTRANEAL 2L
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ