Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 56176

 Ανάκληση παρτίδας 0023Α του φαρμακευτικού προϊόντος ADAGEN INJ 250IU
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ