Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 98796

Ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος KEPPRA 1000 mg film coated tablet.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ