Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 7997

Ανάκληση φαρμακευτικού προϊόντος THELIN (sitaxentan) f.c. tabs 100mg/tab
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ