Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 5564

 Ανάκληση παρτίδων Β1208 & Β1209 του φαρμακευτικού προϊόντος PEGASYS 180mcg/0,5mL
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ