Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 87237

Ανάκληση παρτίδας φαρμακευτικού σκευάσματος PLUS-FER πόσιμο διάλυμα
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ