Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 87238

Ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού σκευάσματος PEGINTRON REDIPEN 50mcg/0.5mL
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ