Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 23001

Ανάκληση παρτίδας EP52035 του φαρμακευτικού προϊόντος TRESIBA Flex Touch 100 U/ml PF.PEN
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ