Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 42669

Ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος CLOPIXOL Depot 200mg/ml
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ