Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 44427

Ανάκληση της παρτίδας 73234 του φαρμακευτικού προϊόντος Epistatus Liquid 10mg/ml
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ