Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 20213

Ανάκληση παρτίδων του συνημμένου πίνακα του Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος κατηγορίας MDD Class IIα, MICROPLAS Plasmafilter της εταιρείας Bellco S.r.l.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ