Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 18865

Ανάκληση παρτίδων του συνημμένου πίνακα του Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος κατηγορίας MDD Class IIb, Force TriVerse  Electrosurgical Device Holster 10’ και 15’, της εταιρείας Covidien.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ