Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 87242

Ανάκληση παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος κατηγορίας ΙΙb "Silicone Temperature Sensor Foley Catheter"
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ