Ανακλήσεις λοιπών προϊόντων Ανακλήσεις λοιπών προϊόντων
ΑΠ 115306/2017

Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των συμπληρωμάτων διατροφής Horny Goat Weed Extract και Horny Goat Weed 250mg

Η ανάρτηση αποσύρθηκε προκειμένου να διερευνηθούν νεώτερα στοιχεία που προέκυψαν