Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Xορήγηση άδειας δυνατότητας εισαγωγής και διακίνησης προδρόμων ουσιών

Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων
Τμήμα Επιθεώρησης

Xορήγηση άδειας δυνατότητας εισαγωγής και διακίνησης προδρόμων ουσιών

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε2200/600/Β0034/1-7-2994:

1. Αίτηση επιχειρηματία (πλήρη στοιχεία).
2. Βιβλίο εισαγωγής και διακίνησης προδρόμων ουσιών.
3. Στοιχεία προμηθευτή προδρόμων ουσιών.
4. Κατάλογος επιχειρήσεων που προτίθεται να διακινήσει τις πρόδρομες ουσίες.