Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Δελτίο ποιότητας

 Για τον Φαρμακοποιό: Εμπιστευτικό Δελτίο Αναφοράς Προβλημάτων Ποιότητας

Αγαπητέ Φαρμακοποιέ,

Ο ΕΟΦ θέλει τη συνεργασία σου στην παρακολούθηση της Ποιότητας των Φαρμάκων και των άλλων Προϊόντων αρμοδιότητάς του τα οποία διακινούνται στην Ελληνική Αγορά.

Προβλήματα που έχουν σχέση με την εσωτερική ή εξωτερική συσκευασία, την επισήμανση, τον τρόπο χρήσεως, τη μακροσκοπική εμφάνιση, τη συμπεριφορά κατά την αποθήκευση ή την παραμονή στο Φαρμακείο των προαναφερθέντων Προϊόντων, και υποπίπτουν στην αντίληψή σου, συχνά παραμένουν άγνωστα στον ΕΟΦ.

Για την αξιοποίηση των παρατηρήσεών σου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των Φαρμακευτικών και λοιπών Προϊόντων, ο ΕΟΦ έχει καθιερώσει το ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Η συμπλήρωση του Δελτίου αυτού είναι απλή, δε σου δημιουργεί καμιά υποχρέωση και τα αναφερόμενα σ΄ αυτό θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.

Η αξιολόγηση και η περαιτέρω αξιοποίησή του γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΦ (Διεύθυνση Εργαστηρίων, αρ. τηλ:210 65 07 221 – αρ. φαξ: 210 65 49 594) και επαληθεύεται με Δειγματοληψίες που πραγματοποιεί ο ίδιος ο ΕΟΦ.

Αυτό το ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ που απευθύνεται στους Φαρμακοποιούς, δεν πρέπει να συγχέεται με ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (κίτρινη κάρτα) το οποίο απευθύνεται κυρίως στους Γιατρούς και έχει διαφορετικό στόχο.

Το Έντυπο του Δελτίου διατίθεται εδώ και αφού το συμπληρώσετε μπορείτε να το αποστείλετε  με e-mail, ως επισυναπτόμενο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deltiolab@eof.gr.

Με τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία μας αυτή θα είναι προς το καλό της Δημόσιας Υγείας, σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.Φ.