Διοικητικό Συμβούλιο
Με την υπ αρ.  Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.12466/14-2-2019 απόφαση του Υπουργού και Αν.Υπουργού Υγείας  (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 86/25-2-2019), τροποποιήθηκε το ΔΣ/ΕΟΦ ως εξής:

 1. Μαλέμη Ιωάννη, Κτηνίατρο, ως Πρόεδρο | e-mail: president at eof dot gr
 2. Γιαννόγλου Ηλία, ΠΕ Φαρμακοποιό ως Β' Αντιπρόεδρο | e-mail: ilias.giannoglou at eof dot gr
 3.  Παπαδόπουλο Άγγελο, Διδάκτορα Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτρια την Βασιλική Βασιλείου,  Ιατρό Ενδοκρινολόγο.
 4.  Παρασκευοπούλου Κλεαρέτη φαρμακοποιό, με αναπληρώτρια την Κουτσίκου Δέσποινα –Χάϊδω, ΠΕ φαρμακοποιό.

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.: 213 2040216, 213 2040602, fax:213 2040566

Γραμματεία Δ.Σ.: Πετροχείλου Ελένη - 213 2040602, | e-mail: epetrochilou at eof dot gr

 • Διεύθυνση Φαρμακευτικών μελετών και έρευνας
  Αναπλ. Διευθύντρια Ευγ. Φούζα - 213 2040335, | e-mail: efouza at eof dot gr
  • Ανεπιθυμήτων Ενεργειών
   Αναπλ. Κάπου Αγνή - 213 2040547, | e-mail: akapou at eof dot gr
  • Κλινικών Δοκιμών
   Φούζα Σταυροπούλου Ευγενία - 213 2040335, | e-mail: efouza at eof dot gr
  • Ερευνών
   Αναπλ. Ταραζής Στέφανος - 213 2040376, | e-mail: starazis at eof dot gr
  • Συνταγογραφίας
   Αναπλ. Πεντέας Σταύρος - 213 2040377, | e-mail: spenteas at eof dot gr
  • Εθνικού Συνταγολογίου
   Αναπλ. Κληρονόμος Λεωνίδας - 213 2040327, | e-mail: leokli at eof dot gr
 • Διεύθυνση Αξιολόγησης προϊόντων
  Αναπλ. Διευθυντής Ορφανού Μαρία - 213 2040209, | e-mail: morfanou at eof dot gr
  • Αξιολόγησης Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης
   Ορφανού Μαρία – 213 2040209, | e-mail: morfanou at eof dot gr
  • Αξιολόγησης Βιολογικών Προϊόντων
   Ρομποτή Αγγελική - 213 2040313, | e-mail: aroboti at eof dot gr
  • Αξιολόγησης Υγειονομικού Υλικού
   Αναπλ.Βιργινία Σαφρά - 213 2040407, | e-mail: vsafra at eof dot gr
  • Αξιολόγησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Ζωοτροφών
   Αναπλ. Φαρλόπουλος Σπυρίδων 213 2040537, | e-mail: sfarlopoulos at eof dot gr
  • Αξιολόγησης Λοιπών Προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ
   Αναπλ.Βούλγαρη Αφροδίτη - 213 2040374, | e-mail: avoulgari at eof dot gr
  • Αξιολόγησης Καλλυντικών Προϊόντων
   Χαλμπές Στέφανος - 213 2040334, | e-mail: shalbes at eof dot gr
  • Ελέγχου Εκτελωνισμών
   Αναπλ.Καραμπουρμπούνη Ζωή – 213 2040225,447, | e-mail: zoekarab at eof dot gr
  • Γραμματείας Αξιολόγησης Προϊόντων
   Αναπλ.Νικολαΐδη Ελευθερία - 213 2040241, | e-mail: enikolaidi at eof dot gr
 • Διεύθυνση Εργαστηρίων
  Διευθυντής Βιολάκης Βασίλειος 213 2040221, 331, | e-mail: vviolakis at eof dot gr
  • Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Φαρμάκων
   Αναπλ.Κυριακοπούλου Ειρήνη - 213 2040397, | e-mail: ekyriakopoulou at eof dot gr
  • Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Ζωοτροφών, Διαιτητικών, Δρογών
   Τσιγουρή Αγγελική - 213 2040342, | e-mail: atsigouri at eof dot gr
  • Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Καλλυντικών και Λοιπών Προϊόντων
   Αναπλ.Βενετσάνου Κυριακή - 213 2040349, | e-mail: kvenetsanou at eof dot gr
  • Μικροβιολογικό Εργαστήριο
   Γαζή Σοφία - 213 2040340, | e-mail: sgazi at eof dot gr
  • Βιολογικό και Τοξικολογικό Εργαστήριο
   Αναπλ.Βολικάκης Γεώργιος - 213 2040529, | e-mail: gvolik at eof dot gr
  • Γραμματείας και Προγραμματισμού
   -----------
  • Φαρμακοποιϊας και Λοιπών Προτύπων Εργαστηριακού Eλέγχου
   Αναπλ.Μακρίτης Αναστάσιος - 213 2040379, | e-mail: amak at eof dot gr
  • Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Εργαστηρίων
   Χαντζηαναγνώστου Μαρία - 213 2040339, | e-mail: mxatzianagnostou at eof dot gr
 • Διεύθυνση Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων
  Διευθύντρια Γκούρα Παντελία - 213 2040204, | e-mail: goural at eof dot gr
  • Επιθεώρησης
   Αναπλ. Δήμας Δημήτριος - 213 2040373, | e-mail: ddimas at eof dot gr
  • Ελέγχου Κυκλοφορίας
   Σταμάτη Στέλλα - 213 2040283, | e-mail: sstamati at eof dot gr
  • Παρακολούθησης Κατανάλωσης και Επάρκειας Προϊόντων
   Θωμαϊδου Ελευθερία - 213 2040361, | e-mail: ethomaidou at eof dot gr
 • Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών ελέγχου προϊόντων
  Αναπλ.Διευθύντρια Περπιράκη Μαρία - 213 2040208,  | e-mail: perpiraki at eof dot gr
  • Γραμματείας και Διοικητικού Ελέγχου
   Αναπλ. Νεοκοσμίδη Αφροδίτη  - 213 2040232, | e-mail: aneokosm at eof dot gr
  • Εκδοσης Αδειών και Κωδικοποίησης Αποφάσεων
   Αναπλ. Χαντζή Ευαγγελία  - 213 2040249, | e-mail: echantzi at eof dot gr
  • Γενικού Αρχείου Προϊόντων
   Αποστολλέλη Ευφροσύνη - 213 2040319, | e-mail: eapostol at eof dot gr
  • Μηχανογραφικής Ενημέρωσης
   Περπιράκη Μαρία  - 213 2040208, | e-mail: perpiraki at eof dot gr
  • Τιμολόγησης Φαρμάκων
   Αναπλ. Κουτραφούρη Βασιλική – 213 2040425, | e-mail: vkoutra at eof dot gr
 • Διεύθυνση Οργάνωσης και πληροφορικής
  Διευθύντρια Γκούρα Παντελία - 213 2040204,  | e-mail: goural at eof dot gr
  • Ανάπτυξης και Συντήρησης Πληροφορικών Συστημάτων
   Αναπλ. Καραγεωργίου Βασίλειος - 213 2040302, | e-mail: vkarageorgiou at eof dot gr
  • Τεχνικής υποστήριξης και Λειτουργίας του Κέντρου Η/Υ
   Κουκουβάνης Θωμάς- 213 2040252, | e-mail: koukouvanis at eof dot gr
  • Οργάνωσης και Μεθόδων
   Αναπλ. Μάγκος Κων/νος - 213 2040260, | e-mail: kmag at eof dot gr
 • Διεύθυνση Πληροφόρησης και δημοσίων σχέσεων
  Διευθύντρια Κατσιφή Άννα - 213 2040206, | e-mail: akatsifi at eof dot gr
  • Πληροφόρησης
  • Βιβλιοθήκης
  • Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 • Διεύθυνση Διοικητικού
  Αναπλ. Σεραφόπουλος Χρήστος - 213 2040370, | e-mail: chseraf at eof dot gr
  • Προσωπικού
   Αναπλ. Μούση Ελένη  - 213 2040372, | e-mail:lmousi at eof dot gr
  • Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
   Αναπλ. Σταθουλοπούλου Φωτούλα 213 2040382, | e-mail: stathoulopoulou at eof dot gr
  • Γενικής Γραμματείας
   Αναπλ. Μαρούδα Χαραλαμπία - 213 2040262, | e-mail: chmarouda at eof dot gr
  • Διοικητικής Μέριμνας
   Χ. Σεραφόπουλος - 213 2040370, | e-mail: chseraf at eof dot gr
 • Διεύθυνση Οικονομικού
  Διευθύντρια Αικ. Γιαννουλάτου - 213 2040481, | e-mail: kgiannou at eof dot gr
  • Ελέγχου Είσπραξης Πόρων
   Αναπλ. Προϊστάμενος Γκατζής Ευάγγελος - 213 2040460, | e-mail: gkatzis at eof dot gr
  • Οικονομικής Παρακολούθησης και Ανάπτυξης
   Ζαμπέλη Δ.Ιλαριανή - 213 2040468, | e-mail: lzabeli at eof dot gr
  • Λογιστικών Διαδικασιών
   Συκάς Νικόλαος - 213 2040475, | e-mail: nsykas at eof dot gr
  • Προμηθειών
   Κατίνα Ούμπαλη-Σαξώνη - 213 2040473, | e-mail: koubali at eof dot gr
    
 • Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
  Μακαρούνη Αναστασία - 213 2040214
 • Υπηρεσία Νομοθετικού Συντονισμού
  Κανταρέλη Παρασκευή - 213 2040428, | e-mail: kadareli at eof dot gr
 • Δευτεροβάθμιο Επιστημονικό Συμβούλιο
  Γραμματέας: Σταθουλοπούλου Φωτούλα 213 2040382, | e-mail: stathoulopoulou at eof dot gr