Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Επιλέξτε υπηρεσία:

Σύστημα Υποβολής Πωλήσεων Φαρμακευτικών προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης

Εγχώριες Πωλήσεις Φαρμακαποθηκών

Σύστημα Απογραφικών Ταινίας Γνησιότητας - Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές

Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Κυκλοφορίας Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης

Αίτηση Τροποποίησης Άδειας Κυκλοφορίας Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης

Κατανάλωση Κτηνιατρικών Προϊόντων

Γνωστοποίηση Κυκλοφορίας Καλλυντικού Προϊόντος

Επιστημονικές εκδηλώσεις

Γνωστοποίηση / Αίτηση χορήγησης άδειας διακίνησης ουσιών / έτοιμων προϊόντων (Εκτελωνισμοί)

Υποβολή φύλλου έρευνας - Δήλωση στοιχείων και τιμών φαρμάκου

Έλεγχος και ακύρωση ταινιών γνησιότητας από δημόσια νοσοκομεία

Γνωστοποίηση διακίνησης Συμπληρωμάτων Διατροφής και προϊόντων Ειδικής Διατροφής

 

Σε περίπτωση που δεν έχετε αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης για την υπηρεσία στην οποία επιθυμείτε να μεταβείτε, πατήστε εδώ. (Οδηγίες χρήσης)