Διαδικασίες και δικαιολογητικά Διαδικασίες και δικαιολογητικά
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Δικαιολογητικά και έντυπα
Επιλέξτε τα διαθέσιμα έντυπα από την παρακάτω λίστα, η οποία ανανεώνεται διαρκώς:

4/11/2008 2:49 μμ
Τέλη

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.171107/31.12.08 (ΦΕΚ Β΄ 2689 / 31.12.2008), τα τέλη για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις/ανανεώσεις στην Ελλάδα, έχουν ως ...

11/3/2009 2:36 μμ
Διαδικασίες και οδηγίες

 Ενημερωθείτε και λάβετε οδηγίες για διάφορες διαδικασίες από την παρακάτω λίστα:

2/2/2010 2:37 μμ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

 Για να δείτε τον κατάλογο Επιθεωρητών του ΕΟΦ, πατήστε

9/3/2015 2:55 μμ
(English version) Fees

Δείτε εδώ την Αγγλική έκδοση - Check here for the english version

According to the Ministerial Degree ΔΥΓ3α/Γ.Π.171107/31.12.08 issued in the Official Journal of the Government No 2689 on 31th of December 2008, with effect from 31-12-2008, the fees for new applications and variations/ renewals/ concerning veterinary medicinal products in Greece, are set as follows:

When Greece is CMS and for National Applications

NEW APPLICATIONS
1. New active substance:15.000,00 €+2.4% tax
2. ...

14/12/2016 1:33 μμ
(English version) Instructions and applications

Δείτε εδώ την Αγγλική έκδοση - Check here for the English version

Instructions and applications

Medicinal and Biological products for human and veterinary use
Guidance for dossier submissions in electronic format

Application for license variation for products of veterinary use

14/12/2016 1:47 μμ
Βρέθηκαν 6 αποτελέσματα.