Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
ALFIA 100% NATURAL WEIGHT LOSS CAPSULES, 350MG, 30CAPS

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις Διευθύνσεις των Ρυθμιστικών Αρχών των κρατών μελών (Heads of Medicines Authorities - ΗΜΑ) προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος  ΄΄ALFIA 100% NATURAL WEIGHT LOSS CAPSULES, 350MG, 30CAPS΄΄.
Το συγκεκριμένο προϊόν προωθείται για την απώλεια βάρους. Διακινείται διαδικτυακά μέσω των ιστοσελίδων: http://alfia.com, www.amazon.com και δεν αποκλείεται η διάθεσή τους και στη χώρα μας μέσω διαδικτύου.
Το εν λόγω προϊόν περιέχει τη φαρμακευτική ουσία σιβουτραμίνη, χωρίς αυτή να δηλώνεται στη σύστασή του.
Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από την Ε.Ε., διότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, (CHMP-ΕΜΑ), η σχέση οφέλους-κινδύνου δεν είναι θετική.
Κατά συνέπεια, η χρήση του εν λόγω προϊόντος ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του χρήστη.
Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ