Δελτία τύπου Δελτία τύπου
Διεξαγωγή Έρευνας

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει το Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας σε νόμιμα σημεία διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων  (φαρμακαποθήκες, φαρμακεία), καθώς και σε μη  αδειοδοτημένους  χώρους  σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία και το ΣΔΟΕ, διαπιστώθηκαν σημαντικές παραβάσεις της νομοθεσίας,  που δεν περιορίζονται μόνο στο κανονιστικό πλαίσιο των φαρμάκων.

Κατά τη διάρκεια  της έρευνας  κατασχέθηκε πλήθος παραστατικών και σκευασμάτων από τα οποία προκύπτουν:  α) αγορές από μη νόμιμες πηγές, μεταξύ των οποίων και το διαδίκτυο, β) πωλήσεις σε πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα να κατέχουν φάρμακα, εντός και εκτός Ελλάδος, γ) διακίνηση ψευδεπίγραφων φαρμάκων.
Η διερεύνηση  βρίσκεται σε εξέλιξη και ο ΕΟΦ θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις με την ολοκλήρωση κάθε σταδίου, ενώ οι περιπτώσεις που διαπιστώνεται ποινικό αδίκημα παραπέμπονται αρμοδίως.
Εφιστάται η προσοχή όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα διανομής των φαρμάκων να είναι προσεκτικοί στις εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούν ελέγχοντας προσεκτικά την προέλευση και τη γνησιότητα των προϊόντων που παραλαμβάνουν, αλλά και τους υποψήφιους αποδέκτες των φαρμάκων.  Επιπλέον, η  ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων  EudraGMDP με τα στοιχεία των κατόχων άδειας χονδρικής πώλησης που έχει ο ΕΟΦ στη διάθεσή του έχει ήδη ολοκληρωθεί.      

      
                            Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ