Φαρμακοεπαγρύπνηση Φαρμακοεπαγρύπνηση
Ρυθμίσεις για τη νέα EudraVigilance

Το Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι μεταξύ 08 Νοεμβρίου 2017 και 21 Νοεμβρίου 2017 η  Ευρωπαϊκή Βάση Ανεπιθύμητων Ενεργειών, EudraVigilance, δεν θα είναι σε λειτουργία για την δήλωση των Ανεπιθύμητων Ενεργειών (ADRs/SUSARs).
Για πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις πατήστε εδώ.

Σημείωση: Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τη διαδικασία αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών από επαγγελματίες υγείας και καταναλωτές απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας (http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral).