Φαρμακοεπαγρύπνηση Φαρμακοεπαγρύπνηση
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Αγγειοτασίνη ΙΙ

Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για την χρήση των ανταγωνιστών των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ στην εγκυμοσύνη

Ο ...

24/4/2008 5:33 μμ
Στατιστικά στοιχεία

Στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Ανεπιθύμητων Ενεργειών ...

21/4/2008 5:25 μμ
Abacavir

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) συμπεραίνει ότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα προκειμένου να προσδιοριστεί ο κίνδυνος ...

2/4/2008 5:55 μμ
Abacavir

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) συμπεραίνει ότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα προκειμένου να προσδιοριστεί ο κίνδυνος ...

2/4/2008 5:36 μμ
Tysabri

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) καταλήγει σε νέες συστάσεις προς τους ιατρούς και τους ασθενείς σχετικά με το Tysabri (natalizumab)
Ο ...

21/3/2008 5:41 μμ
Velcade

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) συνιστά την εισαγωγή νέας αντένδειξης για το Velcade (bortezomib)
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) έχει ...

21/3/2008 5:40 μμ
Tysabri

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) καταλήγει σε νέες συστάσεις προς τους ιατρούς και τους ασθενείς σχετικά με το TYSABRI (natalizumab)

21/3/2008 5:29 μμ
Velcade

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) συνιστά την εισαγωγή νέας αντένδειξης για το Velcade (bortezomib)
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) έχει ...

21/3/2008 5:28 μμ
Moxifloxacin

Moxifloxacin: σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και μέτρα ασφάλειας

Ο ΕΟΦ σε συμφωνία με τις άλλες Αρχές ...

16/3/2008 5:47 μμ
Sebivo

Κίνδυνος περιφερικής νευροπάθειας με το Sebivo (telbivudine)
Η Επιτροπή για τα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA) ...

15/2/2008 5:43 μμ
Εμφάνιση 251 - 260 από 263 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 27