Φαρμακοεπαγρύπνηση Φαρμακοεπαγρύπνηση
Q&A για Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας και Χορηγούς - Ορθή

Συχνές ερωτήσεις Φαρμακοεπαγρύπνησης για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης και Υλικοεπαγρύπνησης
(αφορά σε μικρή διόρθωση στην ερώτηση σχετικά με τα PSURs)

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.