Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
DETOXI SLIM (παρασκευαστής: JP Natural Cosmetic Co., Ltd)

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος Detoxi Slim.
Το προϊόν δεν είναι εγκεκριμένο και διακινείται στο διαδίκτυο για την απώλεια βάρους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου που διενεργήθηκε από εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου OMCL, το προϊόν περιέχει την ουσία φαινολοφθαλεΐνη. Η φαινολοφθαλεΐνη συνδέεται με κίνδυνο εντερικής αιμορραγίας, γεγονός που καθιστά το προϊόν επικίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή.
Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Υπογραμμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένα σημεία διάθεσης μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ