Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
DNP (2,4 Dinitrophenol)

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση των αρμόδιων αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του Συστήματος Διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας (AAC), διακινείται σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το προϊόν DNP (2,4 Dinitrophenol) το οποίο περιέχει την ουσία 2,4 Dinitrophenol.  Η ουσία DNP είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Το DNP είναι ένα βιομηχανικό χημικό προϊόν που διατίθεται στο εμπόριο ως λιποδιαλυτικό, αλλά δεν είναι ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση. Το DNP είναι ένα ασταθές χημικό προϊόν, το οποίο μπορεί να αποσυντεθεί υπό την επίδραση ποικίλων παραγόντων, προκαλώντας πυρκαγιά και εκρήξεις. Είναι τοξικό όταν εισπνέεται, έρχεται σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης. Είναι επίσης τοξικό για το περιβάλλον. Έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 13 ατόμων από το 2015. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού ΕΚ 178/2002 για τα τρόφιμα, το DNP δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά, καθώς είναι επιβλαβές για την υγεία και ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Η κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα μπορεί να γίνεται και μέσω διαδικτύου. Tο παραπάνω προϊόν κυκλοφορεί στις αγορές σαν συμπλήρωμα  διατροφής.
Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους το προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Επισημαίνουμε και πάλι ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ