Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
BOXED HARD MAN,BOXED GOLD MAX PINK,BIG BANG

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοινώνει ότι,  τα προϊόντα:
BOXED HARD MAN  (Δραστική: Τadanafil)  (Χρήση: στυτική δυσλειτουργία)
BOXED GOLD MAX PINK (Δραστική: Sildenafil, Tadalafil) (Χρήση: στυτική δυσλειτουργία)
BIG BANG  (Δραστική: Sildenafil, Tadalafil) (Χρήση: στυτική δυσλειτουργία)
βρέθηκαν, μετά από εργαστηριακούς ελέγχους, να περιέχουν δραστικές ουσίες με φαρμακευτική δράση (βλ. παραπάνω πίνακα) χωρίς να αναγράφονται αυτές στην επισήμανση της συσκευασίας.  Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά παρουσιάζονται ως συμπληρώματα διατροφής με φυτικές ά ύλες.  Η χρήση των παραπάνω μη εγκεκριμένων προϊόντων ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την δημόσια υγεία.  Ως εκ τούτου εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, σε περίπτωση που έρθουν στην κατοχή τους προϊόντα με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Επισημαίνουμε και πάλι ότι η αγορά και χρήση προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ