Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
HIV Heimtest

Με αφορμή ενημέρωση των αρμόδιων αυστριακών αρχών σχετικά με τη διακίνηση μέσω διαδικτύου αυτοδιαγνωστικών προϊόντων (self testing kit) για την ανίχνευση του ιού ΗΙV (HIV Heimtest AIDS Schnelltest Blut and Urine), και τα οποία δεν πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές, ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ.130648, τα προϊόντα αυτά δεν επιτρέπεται να διατίθενται για κατ’ οίκον χρήση, αλλά μόνο για επαγγελματική χρήση στα ειδικά εργαστήρια.
Επισημαίνουμε και πάλι ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ