Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Θερμόμετρα υδραργύρου

Διευκρινίσεις σχετικά με τα θερμόμετρα υδραργύρου
Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για περιορισμό της εισαγωγής και παραγωγής Υδραργύρου με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος (Κοινοτική Οδηγία 2007/51/ ΕΚ), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον ΕΟΦ, σταματά η διάθεση στην αγορά από τις 3 Απριλίου α) Υδραργυρικών θερμομέτρων πυρετού και β) Σφυγμομανόμετρων υδραργύρου για το ευρύ κοινό, των οποίων όμως επιτρέπεται η διάθεση σε νοσοκομεία και επαγγελματίες υγείας.

Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

1. Δεν τίθεται αυτή τη στιγμή θέμα απόσυρσης των θερμομέτρων που διατηρούν οι καταναλωτές προς χρήση και δεν υπάρχει κίνδυνος από τη συνέχιση αυτής της χρήσης δεδομένου ότι η διακοπή διάθεσης αφορά περιβαλλοντικούς λόγους και όχι λόγους υγείας.

2. Οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διακίνηση των θερμομέτρων (Φαρμακεία, Φαρμακαποθήκες), θα πρέπει να αναμείνουν σχετικές οδηγίες για τη διαχείριση των αποθεμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Γενικό Χημείο Κράτους, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΟΦ).


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ