Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Απαγόρευση από 3/4/2009

Απαγόρευση διάθεσης Οργάνων Μέτρησης που περιέχουν Υδράργυρο (Θερμόμετρα πυρετού και σφυγμομανόμετρα)
Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2007/51/ΕΚ απαγορεύεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η διάθεση στην αγορά οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο και συγκεκριμένα:
Α) Στα θερμόμετρα πυρετού
Β) Στα σφυγμομανόμετρα υδραργύρου για το ευρύ κοινό, των οποίων όμως
 επιτρέπεται η διάθεσή σε νοσοκομεία και επαγγελματίες υγείας.

Η απαγόρευση διάθεσης των παραπάνω οργάνων θα ισχύσει από 3 Απριλίου 2009. Δεν αφορά σε όργανα που χρησιμοποιούνται ήδη ή πωλούνται μεταχειρισμένα.
Οι λόγοι της απαγόρευσης σχετίζονται με την γενικότερη στρατηγική της ΕΕ για το περιβάλλον και αποσκοπεί στον περιορισμό του διακινουμένου υδραργύρου εντός ΕΕ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ