Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Baby Beets

Διακίνηση προϊόντος με την ονομασία Baby Beets Fetal Doppler χωρίς σήμανση CE
Ο Ε.Ο.Φ. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής της Μ. Βρετανίας διακινείται μέσω του διαδικτύου το προϊόν:

Baby Beets Fetal Doppler
το οποίο ανιχνεύει τους χτύπους καρδιάς των εμβρύων.

Σημειώνεται ότι το προϊόν δεν φέρει σήμανση CE όπως απαιτείται για τη νόμιμη κυκλοφορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν αμφιβολίες για την ασφάλεια και την ποιότητά του.

Αν και δεν έχει εντοπιστεί στη χώρα μας διακίνηση του ανωτέρω προϊόντος, εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους προϊόν με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ