Νόμοι/Εγκύκλιοι για καλλυντικά προϊόντα Νόμοι/Εγκύκλιοι για καλλυντικά προϊόντα
Εγκύκλιος 13898/22-2-11

Ερμηνευτική εγκύκλιος
Σχετικά με την καταβολή του παγίου τέλους, τέλους ετοιμότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εισφοράς καλλυντικών 1%

  1. Διαβάστε την εγκύκλιο
  2. Κατάσταση πληρωμής παγίου τέλους προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ
  3. Μηνιαία κατάσταση εισφοράς 1% καλλυντικών προϊόντων