Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46986/14-07-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46986/14-07-2008
Χρωματική διαφοροποίηση των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας
Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 6 παρ. 1 του Νόμου 1316/83
β) Το άρθρο 3 και ιδίως την παρ. 10 του Νόμου 1316/83
γ)Τις Υπ. Απ. Α6/1370/ΦΕΚ 356 Β΄/7-7-87, Α6Α/1826/ΦΕΚ 178 Β΄/10-3-89 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
δ) Την απόφαση 0-502/10η/17-6-08 του ΔΣ/ΕΟΦ


Με στόχο την περαιτέρω διασφάλιση της ορθής διακίνησης και διάθεσης των φαρμακευτικών προϊόντων και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των συνταγών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθιερώνεται χρωματική διαφοροποίηση, με ανεξίτηλα χρώματα, των στοιχείων που αναγράφει ο υπεύθυνος κυκλοφορίας του κάθε προϊόντος επί της ταινίας γνησιότητας.
Συγκεκριμένα:

  • Στα φάρμακα που προορίζονται για Νοσοκομειακή Χρήση, τα στοιχεία θα έχουν ΜΠΛΕ χρώμα
  • Στα Συνταγογραφούμενα Φάρμακα, τα στοιχεία θα έχουν ΜΑΥΡΟ χρώμα
  • Στα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα, τα στοιχεία θα έχουν ΚΑΦΕ χρώμα
  • Στα φάρμακα που χορηγούνται με Φυλασσόμενη Συνταγή, τα στοιχεία θα έχουν ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα και
  • Στα Παραλλήλως Εισαγόμενα Φάρμακα, τα στοιχεία θα έχουν ΦΟΥΞΙΑ χρώμα
  • Στα φάρμακα που ανήκουν σε περισσότερες της μιας από τις άνω αναφερόμενες κατηγορίες, όπως π.χ. Συνταγογραφούμενα και Παραλλήλως Εισαγόμενα Φάρμακα, τα στοιχεία θα έχουν το χρώμα των Παραλλήλως Εισαγομένων Φάρμακων δηλ. χρώμα ΦΟΥΞΙΑ

Ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του μέτρου: 1-10-2008


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ

Β. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ