Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
Τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Απόφαση-Εγκύκλιος
Διαδικτυακή εφαρμογή κατάθεσης αιτημάτων αδειοδότησης ως προς τις τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης  που εκδίδονται με Εθνική Διαδικασία

Διαβάστε την εγκύκλιο