Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 88641/27-12-10

 Καθορισμός κριτηρίων για την Απόφαση Έκτακτης Εισαγωγής Φαρμάκου
Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ