Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 85867/16-12-2010

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 9, περίπτωση γ) του Π.Δ. 142/ 1989, εφεξής δεν θα παραλαμβάνονται από τον ΕΟΦ «ερευνητικές εργασίες».

Διαβάστε την εγκύκλιο