Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 77482/28-11-2008

Χρωματική διαφοροποίηση των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας
Σχετ.: Η εγκύκλιος ΕΟΦ 46986/14-7-08
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 46986/14-7-08  εγκυκλίου του ΕΟΦ, περί Χρωματικής διαφοροποίηση των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας, παρατίθενται οι παρακάτω διευκρινήσεις:

Α) Η κατάταξη των προϊόντων γίνεται με βάση τον τρόπο διάθεσης που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας ή στο “blue box” του κάθε προϊόντος.

Β) Ταινία γνησιότητας με ΜΑΥΡΑ στοιχεία θα φέρουν τα προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι «Με απλή ιατρική συνταγή».

Γ) Ταινία γνησιότητας με ΚΑΦΕ στοιχεία θα φέρουν τα προϊόντα τα οποία ως τρόπο διάθεσης έχουν «και χωρίς ιατρική συνταγή» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ).

Δ) Ταινία γνησιότητας με ΦΟΥΞΙΑ στοιχεία θα φέρουν τα προϊόντα τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας «Παραλλήλως Εισαγομένου φαρμάκου», ανεξάρτητα από τον τρόπο διάθεσης της αδείας κυκλοφορίας.

Ε) Ταινία γνησιότητας με ΜΠΛΕ στοιχεία θα φέρουν τα προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι η χρήση σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα ή ειδικά κέντρα.
Επίσης όταν η χρήση του προϊόντος πρέπει να ξεκινά στο νοσοκομείο και η συνέχιση της θεραπείας εκτός νοσοκομείου.

ΣΤ) Ταινία γνησιότητας με ΠΡΑΣΙΝΑ στοιχεία θα φέρουν τα προϊόντα τα οποία δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και ο τρόπος διάθεσης απαιτεί κάποιου είδους ειδική συνταγή (ελεγχόμενη, ειδική, περιορισμένη ανανεώσιμη ή μη, φυλασσόμενη ή όταν η διάγνωση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο και η θεραπεία εκτός νοσοκομείου κ.ά.)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ

Βασίλης Κοντοζαμάνης