Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Απόφαση-Εγκύκλιος
Διαδικτυακή εφαρμογή κατάθεσης αιτημάτων αδειοδότησης ως προς τις τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας ...

19/4/2011 1:16 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38280

Διευκρινίσεις για την πληροφόρηση και τη διαφήμιση φαρμάκων
Κατεβάστε την εγκύκλιο πατώντας

24/1/2011 1:20 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 88641/27-12-10

 Καθορισμός κριτηρίων για την Απόφαση Έκτακτης Εισαγωγής Φαρμάκου
Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε

11/1/2011 10:22 πμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 88148/23-12-2010

Νέα εγκύκλιος 88148/23-12-2010 για τις παρεμβατικές κλινικές δοκιμές:
Λεπτομερείς οδηγίες για την χορήγηση άδειας διεξαγωγής παρεμβατικής ...

3/1/2011 2:35 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 88773

Διευκρινίσεις για την επιστροφή ληξιπρόθεσμων και ληγμένων φαρμακευτικών προϊόντων
Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε

30/12/2010 11:17 πμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 85867/16-12-2010

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 9, περίπτωση γ) του Π.Δ. 142/ 1989, εφεξής δεν θα παραλαμβάνονται από τον ΕΟΦ «ερευνητικές εργασίες».

21/12/2010 9:40 πμ
ΕΓΚΥΓΚΛΙΟΣ 55107-04/08/10

Διαδικτυακή εφαρμογή κατάθεσης αιτημάτων αδειοδότησης ως προς τις τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ...

24/9/2010 12:07 μμ
ΕΓΚΥΓΚΛΙΟΣ 38889-11/6/2008

Διαδικασία ελέγχου της τήρησης των ουσιαστικών προϋποθέσεων κτήσης και διατήρησης της ιδιότητας του κατόχου άδειας κυκλοφορίας ...

24/9/2010 12:05 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ 40538/14/06/10 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κριτήρια έγκρισης μεγεθών συσκευασίας φαρμακευτικών προϊόντων
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Νόμο 1316/1983 (ΦΕΚ 3Α/11-01-1983) «Ίδρυση, οργάνωση και ...

22/6/2010 5:45 μμ
ΑΠ 31532/12-5-10

Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων ...

19/5/2010 10:01 πμ
Εμφάνιση 21 - 30 από 45 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 5