Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
20/3/2013 12:01 μμ
Εγκύκλιος 88980/14-12-2012 - Διευκρινίσεις

Ανακοίνωση: Διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο 88980/14-12-2012

Μετά την έκδοση της εγκυκλίου 88980/14-12-2012, και ερωτήματα από ενδιαφερομένους ...

1/2/2013 7:13 μμ
Εξαγωγές φαρμάκων

Διευκρινήσεις επί της εγκυκλίου ΕΟΦ 4686/17.01.2013.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε

21/1/2013 2:24 μμ
Εξαγωγές φαρμάκων

Άμεση Εφαρμογή του αρθρ.4 παρ. 3 της Υ.Α.ΓΥ 24α/22.2.2012, ΦΕΚ 545Β’ 1.3.2012.
«Επιστροφή στον ΕΟΦ των Ταινιών Γνησιότητας των προϊόντων των Φαρμακαποθηκών, που ...

18/1/2013 10:17 πμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 88980 - 14/12/2012

Προσθήκη πληροφοριών στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
Διαβάστε την ...

21/12/2012 1:28 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 82798/22-11-2012

Νέα Διευκρινιστική εγκύκλιος για Μη Παρεμβατικές Μελέτες
H διευκρινιστική Εγκύκλιος 17079/4-3-2011 για τις μη παρεμβατικές μελέτες ...

27/11/2012 1:28 μμ
ΑΠ 73747

Νέα Εγκύκλιος εξάντησης αποθεμάτων
Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε

17/10/2012 10:53 πμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43631/14-06-2012

Διευκρινίσεις για την ενημέρωση του κοινού:
Α.Ο ρόλος των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με ...

15/6/2012 10:49 πμ
ΑΠ 9690

Εγκύκλιος για την εξάντληση αποθεμάτων φαρμακευτικών προϊόντων
Για να δείτε την Εγκύκλιο, πατήστε
...

8/2/2012 10:53 πμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49392/7-7-11

Διευκρινίσεις για την ενημέρωση και την προώθηση φαρμάκων στους επαγγελματίες υγείας από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις

7/7/2011 12:23 μμ
Εμφάνιση 11 - 20 από 46 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 5