Φαρμακοεπαγρύπνηση προϊόντων ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
NEW EUDRAVIGILANCE TRAINING COURSE - ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Ενημέρωση για το νέο σύστημα EudraVigilance και η ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων ασφαλείας μεμονωμένων περιπτώσεων με τη μορφή ISO / ICH E2B (R3): Εκπαιδευτικό πρόγραμμα hands-on

Ημερομηνία: 11/02/2019 έως 13/02/2019

Τοποθεσία: Αθήνα,Ελλάδα

Αυτό το πρακτικό εκπαιδευτικό μάθημα καλύπτει τις λειτουργίες της νέας εφαρμογής web EudraVigilance (EVWEB). Περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα για τη δημιουργία, την αποστολή και την πρόσβαση στις εκθέσεις ασφαλείας για μεμονωμένες περιπτώσεις (ICSR) στη νέα μορφή ISO / ICH E2B (R3).

Καλύπτει τις αρχές υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τις ορθές πρακτικές φαρμακοεπαγρύπνησης (GVP), ενότητα VI "Διαχείριση και αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών στα φάρμακα", καθώς και εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσης με τους επιχειρηματικούς κανόνες EudraVigilance και την πολιτική πρόσβασης στη EudraVigilance.
Για περαιτέρω ενημέρωση παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.ema.europa.eu/en/events/new-eudravigilance-system-electronic-reporting-individual-case-safety-reports-isoich-e2br3-format-1