Φαρμακοεπαγρύπνηση προϊόντων ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
Βιβλιογραφία και Σήμα Ασφάλειας

Ανακοίνωση Τμήματος Ανεπιθύμητων Ενεργειών/Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας σχετικά με ρυθμίσεις για τη βιβλιογραφία και τη διαχείριση σήματος ασφάλειας

Το Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) ενημερώνει τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) για νέες εθνικές ρυθμίσεις, με ισχύ από 22 Νοεμβρίου 2017.


Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.