Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας
Tροποποίηση Απόφασης Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών

Τροποποίηση της απόφασης ΕΟΦ 91365/28.11.16 περί προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης ως προς τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ