Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας
Εθνικό Συνταγολόγιο 2007

Εθνικό Συνταγολόγιο 2007/Διόρθωση
Σας ενημερώνουμε ότι στο Εθνικό Συνταγολόγιο 2007, στη σελίδα 230, δίπλα στο δραστικό συστατικό ΠΡΕΓΚΑΜΠΑΛΙΝΗ/Pregabalin (φαρ/κό προϊόν LYRICA) έχει προστεθεί η ένδειξη Δ.

Η ένδειξη αυτή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σελίδα 16 των εισαγωγικών επεξηγήσεων, σημαίνει ότι το φάρμακο έχει ενταχθεί στον πίνακα Δ του σχετικού νόμου για τα ναρκωτικά. Αυτό είναι λανθασμένο. Το φαρμακευτικό προϊόν LYRICA έχει εγκριθεί να διατίθεται με ιατρική συνταγή και δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3459/06 περί ναρκωτικών.

Από τη Διοίκηση του ΕΟΦ